En nem og hurtig måde at afgøre på, om du har besøg af en husmår på dit loftet er ved at gå på jagt efter husmår afføring. Selvom det måske lyder en smule uhumsk, så er husmår afføring nemlig det mest tydelige tegn på den uønskede gæst. Ud over larmen naturligvis.

Er dit loftsrum rummeligt og tilgængeligt så er det en smal sag at genkende husmår afføring. Tænd for lyset eller udrust dig selv med en lommelygte med og krav op på loftet. Gennemse loftarealet for tegn på husmårens tilstedeværelse, typisk i form af ødelagt isolering, ådsler og selvfølgelig husmår afføring. Kan du ikke spotte nogle tegn på, at der har været besøg, kan du forsøge at lugte dig frem. Husmår har en afskyelig lugt, og deres efterladenskaber endnu værre.

Har du loft-til-kip, kan det være anderledes besværligt at finde frem til husmårens afføring. Her må du være mere opfindsom og eksempelvis gennemgå udhæng, tagplader og gavle for eventuelle adgangsveje. Det kan være en utaknemmelig opgave og kun i sjældne tilfælde vil du kunne finde frem til husmårens adgangsvej. En anden mulighed er derfor, at gå på jagt efter husmår afføring via adgang oppe fra. Det ved, at fjerne tagsten eller tagplader systematisk og på den måde blive klogere på, hvor der er aktivitet på loftet.

Når du er på jagt efter husmår afføring i dagstimerne, skal du ikke frygte at løbe ind i skyldneren. Husmår er nemlig både sky og alene aktive om natten. Til dato kendes der heller ingen eksempler på, at husmår har angrebet mennesker. Det værste der kan hænde dig når du kigger efter husmår afføring er, at du enten ”jogger i lorten” eller får et chok over, hvor omfangsrige skader husmåren er i stand til at lave på kun ganske kort tid. Lige meget hvad, så er det vigtigt at du handler, når du har mistanke om, at der kunne være en husmår på spil.

Tegn på mår afføring

Mår afføring findes typisk i et hjørne eller på anden vis ved kanten mellem væg og loftsgulv. Alt efter hvor hyppig aktivitet der er på dit loft, så vil mår afføring hobe sig op og med tiden udvikle sig til en større ildelugtende bunke. Velvidende at det lyder ubehageligt, så er det den skinbarlige sandhed. Og i forlængelse heraf, så er det endnu engang vigtigt at pointere, at du skal handle hurtigt når først du har set, hørt eller på anden vis stiftet mistanke om, at der er en husmår på færde.

Når du lykkedes med at finde tegn på mår afføring, så skal du også kunne afgøre, hvorvidt der er tale om mår afføring eller afføring fra et andet dyr. Det er heldigvis en simpel opgave, da mår afføring er meget karakteristisk og let genkendeligt.

En normal mår afføring er ca. 8-10 cm lang, 1-2 cm bred og snoet i enderne. Som oftest vil mår afføring være fyldt med fjer, hår og knoglerester. Til sammenligning, så er afføring fra rotter markant mindre og samtidigt mere spredt ud over et større areal. Afføring fra katte vil være samme tykkelse som mår afføring, men en del kortere og uden snoning i enderne.

Når du opdager mår afføring på dit loft, så skal du fjerne det. Husmår er territoriale væsner og jo mere de er i stand til at lugte deres egen færden, des sværere er de at slippe af med. Derudover er det hverken hygiejnisk eller specielt lækkert, at have en mår afføring på loftet. I de mest grelle tilfælde, vil urin og mår afføring trænge igennem isolering og loftsbeklædning. Her kan det være nødvendigt at udskifte dele af isolering samt de dele af loftet som har taget skade. I mindre omfattende tilfælde kan en grundig rengøring være tilstrækkeligt. Se det følgende afsnit for mere vejledning med henblik på rengøring efter mår afføring.

Rengøring af husmår ekskrementer

Rengøring af husmår ekskrementer er ofte en nødvendighed, for at slippe af med husmåren. Uanset omfang skal du sørge for at fjerne alle efterladenskaber, herunder husmår ekskrementer, rester fra byttedyr og redemateriale. Omfanget af rengøringen afhænger imidlertid af, hvor længe du har haft den ubudne gæst på besøg. Lige meget hvad, så skal du hoppe i noget gammelt tøj, fatte kost og skov, finde et par gummihandsker og eventuelt en næseklemme frem.

Husmår ekskrementer er lette at håndtere, når du har fuld adgang til dem. Har du loft-til-kip eller på anden vis besværlig adgang til husmår ekskrementer, så kan du være nødsaget til at lade det forsvinde af sig selv. Naturligvis kan der opstå sager, hvor du må være nødsaget til at fjerne dele af loftsbeklædningen eller tagplader, for at tilgå husmår ekskrementer.

Oplever du husmår ekskrementer på træmaterialer (fx en gangbro), kan kemikaliet oxalsyre være en effektiv løsning for dig. Årsagen til at brige et kemikalie i spil er, at der sker misfarvning fra den ammoniak som findes i husmår ekskrementer og urin.

Lav en 10% oxalsyreopløsning i varmt vand og påfør med en pensel. Overvåg processen og rens efter med koldt vand når misfarvning fra afføringen er væk. Husk værnemidler og generelle retningslinjer for oxalsyre som du finder på produktet.

Finder du husmår ekskrementer på isolering eller andet flytbart materiale, så kan du lave en regulær udskiftning, hvor det gamle erstattes af nyt. Du kan enten foretage udskiftningen selv, eller kontakte din lokale tømrer. Det vigtigste er blot, at alt hvad måren kan identificere sig med fjernes.

Er du forsikret imod skadedyr kan du være heldig, at oprydning og udbedring af husmårens eskapader er dækket herunder. Er uheldet ude, kan du derfor forsøge at ringe til dit forsikringsselskab for at høre ind til mulighederne for at få fjernet husmår ekskrementer på forsikringsselskabets regning.

Har du spørgsmål vedrørende mår så kontakt vores eksperter, som svare via mail indenfor 24 timer eller på telefon +45 52 34 00 64

  Sådan slipper du hurtigt og billigt af med din husmår

  Har du en husmår på loftet til kip, loftet eller andre steder fjerner Mårstop måren øjeblikkeligt.

  Fordelene ved mårstop:

  Nem & hurtig opsætning
  Øjeblikkelig virkning
  Garanteret resultat