Om Mår

Hvad er en mår?

I Danmark findes to former for mår: Husmår og skovmår. De to arter er nært beslægtede, men som navnene antyder, er det oftest husmåren, man oplever i beboelsesområder. Både husmår og skovmår er i voksen tilstand omkring 50-70 cm lang, vejer ca. to kilo og bærer en mørkebrun pels. Under gode lysforhold kan man skelne mellem hus- og skovmår ved farven på deres halsplet. Husmår har en hvid halsplet, mens skovmår er kendetegnet ved en gul halsplet.

Hvor lever mår?

Fra naturens side bor mår i hule træstammer og gamle fugleredder, men er med tiden også blevet vant med by- og beboelsesområder. Her foretrækker mår ofte lofter på huse, lader til gårde, sommerhuse, kolonihavehuse, hønsehuse, motorrum i person- og lastbiler, og vinteropbevarede lystbåde. Mår laver et territorie, ved at afsætte duftspor med en unik sekret. Duftsporet signalerer til andre mår, at her er optaget, hvorfor disse finder andre territorier.

Hvad spiser en mår?

Empty section. Edit page to add content here.

Hvordan lyder en mår?

Empty section. Edit page to add content here.