mår unger

Når mår er 1-2 år gamle, er de klar til at få husmår unger. Hannen og hunnen parrer sig om sommeren, men på trods af en såkaldt ”forlænget drægtighed” giver hunmåren først fødsel til ungerne i marts/april.

Nøgne og blinde unger

Typisk får hunmåren 2-4 unger, der under dietiden er både nøgne og blinde. Ungerne er hjælpeløse og ganske afhængige af deres moders mælk. Først når ungerne er 5-6 måneder er de gamle nok til at tage vare for dem selv. De forlader herefter moderen og søger ud i verdenen på egen hånd. I parringstiden øges både hannen og hunnens duftmarkering for at tiltrække det modsatte køn. Herudover lokker hunnerne, hannerne med særegnede lyde.

Mårunger på loftet?

Mistænker du en hunmår for at have givet fødsel til unger på dit loft, er det vigtigt, at du ikke indfanger / dræber hunmåren. Årsagen er, at hunmårens forsvasløse unger vil være tilbage i reden – ude af stand til at overleve på egen hånd. Med tiden vil det medføre, at mårungerne lider en lang og pinefuld død. Af videre betydning, vil de døde mårunger senere skabe en frygtsom stank, som spreder sig i huset.

Sådan slipper du hurtigt og billigt af med din husmår

Har du en husmår på loftet til kip, loftet eller andre steder fjerner Mårstop måren øjeblikkeligt.

Fordelene ved mårstop:

Nem & hurtig opsætning
Øjeblikkelig virkning
Garanteret resultat

Maarstop fra Naturtro - 1 stk