Hvorfor undgå husmår bekæmpelse?

Hvorfor undgå husmår bekæmpelse?

Der findes flere forskellige løsninger til husmår bekæmpelse. Traditionelle metoder er, at fange måren i en mårfælde, dræbe den via jagtregulering og, i mere sjældne tilfælde, ved brug af giftige gasser og pulverformer.

Problemet ved bekæmpelsesmidler

Problemet ved alle ovenstående bekæmpelsesmidler er, at de enten skader og/eller dræber måren. Vælger du på trods at dræbe / skade måren er det af flere årsager yderst problematisk.

For det første er du sjældent i stand til at afgøre, om det er en husmår (må bekæmpes) eller en skovmår (totalfredet) som gæster huset. De to arter ligner hinanden og det sker derfor ofte, at den udrydningstruet skovmår, fejlagtigt, forveksles med en husmår. Som konsekvens bekæmpes skovmåren ulovligt og chancerne for artens overlevelse forringes yderligere.

Næst, i løbet af det tidligere forår (marts/april) giver hunmår fødsel til sine unger. I den periode findes endnu en årsag til, hvorfor du bør undgå bekæmpelsesmidlerne. Som du nok kan regne ud, så handler det her om de forsvarsløse mårunger, som fødes nøgne og blinde og derfor ingen chance har for at overleve uden deres mor. Sker det, at en hunmår fjernes fra sine unger, enten fordi hun fanges i en fælde og føres bort eller bliver skudt, vil hendes unger dø af sult i reden. Er reden ikke synlig/tilgængelig vil en stank af råd og ådsel fra de døde unger hurtigt bredde sig og inden længe forpeste alle omkringværende arealer.

Har du besøg af mår på loftet eller i bilen anbefales det derfor, at du fordriver og ikke bekæmper måren. Vælger du at fordrive måren, slipper du for bekymringer om, hvilken form for mår der er tale om, og i tilfælde hvor en hunmår har små unger, kan du være sikker på, at hun altid vil sørge for, at tage sine unger med sig.

Har du spørgsmål vedrørende mår så kontakt vores eksperter, som svare via mail indenfor 24 timer eller på telefon +45 52 34 00 64

  Sådan slipper du hurtigt og billigt af med din husmår

  Har du en husmår på loftet til kip, loftet eller andre steder fjerner Mårstop måren øjeblikkeligt.

  Fordelene ved mårstop:

  Nem & hurtig opsætning
  Øjeblikkelig virkning
  Garanteret resultat