Mange spørger os – Hvad er en mår? En mår er et vildtlevende pattedyr, som optræder i forskellige afarter i største delen af Europa, i Nordamerika og i Asien.

hvad er en mår?

Mår eller mink?

I Danmark er de to mest udbredte mårdyr: Husmår og skovmår. Som navnene antyder, er det som regel husmåren, man oplever i og omkring beboelsesområder, mens skovmåren oftest befinder sig i mere naturlige omgivelser. Både husmåren og skovmåren er i voksen tilstand omkring 50-70 cm lang, vejer ca. to kilo og bærer en mørkebrun/grålig pels. Under gode lysforhold kan man skelne mellem husmår og skovmår ved farven på deres halsplet. Husmåren har en hvid halsplet, mens skovmåren er kendetegnet ved en gul halsplet.

Fra naturens side bor mår i hule træstammer, gamle fugleredder eller forladte rævegrave, hvor de bygger rede og får unger. Med tiden er husmåren også blevet vant med by- og beboelsesområder. Her foretrækker den ofte lofter og skunkrum i parcel- og sommerhuse, længer til gårde, kolonihavehuse, hønsehuse, motorrum i person- og lastbiler, redskabsskure, vinteropbevarede lystbåde m.v. Her er mårene kendt for at afmærke deres territorier ved hjælp af unikke duftspor. Duftene stammer fra den enkelte mårs analkirtler og signalerer til andre mår, at territoriet er optaget. Som konsekvens søger disse andre mår videre til nye og uberørte territorier.

Har du spørgsmål vedrørende mår så kontakt vores eksperter, som svare via mail indenfor 24 timer eller på telefon +45 52 34 00 64

  Sådan slipper du hurtigt og billigt af med din husmår

  Har du en husmår på loftet til kip, loftet eller andre steder fjerner Mårstop måren øjeblikkeligt.

  Fordelene ved mårstop:

  Nem & hurtig opsætning
  Øjeblikkelig virkning
  Garanteret resultat