Hvad er en mår

Mange spørger os - Hvad er en mår? En mår er et vildtlevende pattedyr, som optræder i forskellige afarter i største delen af Europa, i Nordamerika og i Asien. Mår eller mink? I Danmark er de to mest udbredte mårdyr: Husmår og skovmår. Som navnene antyder, er det som regel husmåren, man oplever i [...]