Mår er kendt for at afmærke deres territorier ved hjælp af unikke duftspor. Mårens duftspor gør, at måren føler sig hjemme og signalerer samtidigt til udefrakommende mår, at det pågældende område er optaget. Som konsekvens søger nytilkomne mår videre til nye og uberørte territorier. MÅRSTOP er udviklet til at sløre mårens duftspor og dermed dække over mårens territoriale duftafmærkning. At måren ikke længere er i stand til at identificere sig med territoriet bevirker ultimativt, at den “flytter ud” af huset eller bilen.